Muzeum Diecezjalne mieści się w dwóch budynkach:

          Opactwo Pobenedyktyńskie                             Stare Muzeum

Opactwo Pobenedyktyńskie      

Muzeum Diecezjalne - pocz. XX wieku