Prace konserwatorskie w 2023 roku tzw. Starego Muzeum – Muzeum Diecezjalnego w Płocku zostały wykonane dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
#Mazowszedlazabytków