Od 26 października 2021 roku w Muzeum Diecezjalnym w Płocku jest czynna nowa wystawa stała Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku. Na wystawie zostały zaprezentowane związki Jana Pawła II z Płockiem, wówczas jako kardynała Karola Wojtyły. Na ekspozycji umieszczono fotografie autorstwa Jana Waćkowskiego, dokumentujące przygotowania do pielgrzymki oraz pobyt papieża w Płocku, z uwzględnieniem najważniejszych punktów pielgrzymki. Wystawę tworzą zarchiwizowane materiały fotograficzne oraz film DVD, który zawiera elementy pielgrzymki- mszę świętą, wizytę w Zakładzie Karnym i przemówienie do Płocczan. Część ekspozycji stanowią pamiątki związane bezpośrednio z osobą papieża – m.in. kielich podarowany dla Katedry Płockiej czy szachy wykonane i podarowane dla papieża przez więźniów z Zakładu Karnego w Płocku.

Mecenasem wystawy oraz muzeum jest PKN ORLEN.